Darmowa rejestracja
 
Regulamin usługi
Użytkownik wyraża zgodę na w/w warunki w momencie wciśnięcia przycisku "Rejestracja" znajdującym się w formularzu danych. Z niniejszych praw można korzystać odpowiednio konfigurując stronę www.

Rejestracja Kod nieczytelny Anuluj
 
Zaloguj się

Logowanie Anuluj(imię i nazwisko)(adres zamieszkania)

   
  miejscowość   data

Wniosek o zezwolenie
na wycięcie drzew


Wnoszę o zezwolenie na wycięcie szt. drzew o obwodzie pnia cm, rosnących na działce nr położonej w przy ulicy  .
W związku z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 99, poz. 906) oświadczam, że prowadzę/nie prowadzę* działalności gospodarczej. Zostałem/am* uprzedzony/a* o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 § 1 ustawy z 06.06.1997 r. - Kodeks karny) Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 


 
(podpis)

 

Strona 1 z 1

Ustawianie właściwości wydruku

Aby prawidłowo skonfigurować ustawienia wydruku dla twojej przeglądarki internetowej postępuj według informacje zawartych poniżej. Przedstawiliśmy sposób ustawienia dla marginesów, stopek oraz opcje drukowania tła.

Mozilla Firefox
 1. W menu Plik wybierz polecenie Ustawienia strony….
 2. Na zakładce Opcje Formatowania zaznacz opcje Drukuj tło ( kolory oraz obrazki ).
 3. Następnie na zakładce Marginesy oraz Nagłówek i stopka.
 4. Ustaw marginesy na 0.0, aby usunąć nagłówki i stopki zmień wszystkie ustawienia  na „Brak”
 5. Kliknij dwa razy przycisk OK.
Internet Explorer
 1. W menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje Internetowe….
 2. Na zakładce Zaawansowane zaznacz opcje Drukowanie -> Drukuj kolory i obrazy tła.
 3. Następnie wybierz Ustawienia strony.
 4. Ustaw marginesy na: lewy:3,39 prawy:3,39 Górny:2,96 Dolny: 5,04, aby usunąć nagłówek i stopkę usuń dane w polach Nagłówek i stopka
 5. Kliknij dwa razy przycisk OK.
Opera
 1. W menu Plik wybierz polecenie Opcję wydruku….
 2. Następnie zaznacz Drukuj tło strony
 3. Ustaw marginesy na, 0,0 aby usunąć nagłówek i stopkę odznacz opcje Drukuj nagłówki i stopki
 4. Kliknij dwa razy przycisk OK.
Strona główna Mapa serwisu wzór cv Regulamin Kontakt
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu
Copyright 2010 © Docu.pl. All rights reserved.